HRADČANY
Hradčany - Černínská - hotel U Raka Hradčany - Hradčanské náměstí - Arcibiskupský palác Hradčany - Hradčanské náměstí Hradčany - Hradčanské náměstí - Litinový kandelábr plynového osvětlení Hradčany - Hradčanské náměstí - Mariánský morový sloup Hradčany - Hradčanské náměstí - Schwanzenberský palác
Hradčany - Hradčanské náměstí - T.G.Masaryk Hradčany - Hradčanské náměstí - Toskánský palác Hradčany - Loretánské náměstí - Loreta Hradčany - Loretánské náměstí - Loreta Hradčany - Pohořelec - Premonstrátský špitál sv. Alžběty a sv. Norberta - dnes hotel Hradčany - Pohořelec